"Bó͘-tan-siā Sū-kiāⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
==Kun-sū hêng-tōng==
 
Gōa-kau pí-chiap liáu-āu, Meiji Thian-hông tùi goā soan-pò beh chhut-peng Tâi-oân, [[Bí-kok]] phhài tī Ji̍t-pún ê kong-sài George Bingham kap [[Eng-kok]] kong-sài lóng piáu-sī in kok beh î-chhî tiong-li̍p.
 
Tú beh chhut-peng, Eng-kok kap Bí-kok soah pìⁿ-bīn kóng in hóan-tùi, Ji̍t-pún chèng-hún ài kun-tūi seng mài chhut-khì, m̄-koh kun-hong bô kā sìn-táu.
1,082

次編輯