"Wikipedia:Tāi-sài-koán" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

'''Tāi-sài-koán''' sī gōa-gí jîn-sū hām Hō-ló-oē Wikipedia ko·-thong ê koán-tō. [[:m:Wikimedia Embassy|Wikimedia Embassy]] lia̍t chhut só·-ū ê tāi-sài-koán.
 
==العربية==
[[Arabia-gí|ar]]:
==Deutsch==
[[Tek-gí|de]]: Willkommen in der Botschaft der Minnan Wikipedia!