"Gē-su̍t-ka" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
(Sin ia̍h: '''Gē-su̍t-ka''' sī lī-ēng chhòng-chō châi-lêng chò gē-su̍t seng-sán ê lâng. Im-ga̍k, bûn-ha̍k, hì-kio̍k, tiān-iáⁿ, ia̍h sī [[sī-kak gē-su...)
 
'''Gē-su̍t-ka''' sī lī-ēng chhòng-chōchok châi-lêng chò [[gē-su̍t]] seng-sán ê lâng. [[Im-ga̍k]], [[bûn-ha̍k]], [[hì-kio̍k]], [[tiān-iáⁿ]], ia̍h sī [[sī-kak gē-su̍t]], lóng sǹg sī gē-su̍t-ka ê chhòng-chō. M̄-koh it-poaⁿ nā kóng "gē-su̍t-ka", chú-iàu sī chí sī-kak gē-su̍t ê chhòng-chō-chiá, chhan-chhiūⁿ [[oē-ka]], [[tiau-khek-ka]] téng-téng, chia-ê lâng ū-sî mā kiò '''bí-su̍t-ka'''.
 
{{stub}}