"Sian-lú toán-tiau" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Sian-lú-tòan-tiau sóa khì tī Sian-lú toán-tiau: "Dwarf cichlid" nā àn-chiàu hôa-gí hàn-jī im-e̍k, èng-kai liām-chò "toán-tiau". Goân-té ê siaⁿ-tiāu ū cheng-chha (tòan-tiau).
~ (tòan-->toán)
~ (Sian-lú-tòan-tiau sóa khì tī Sian-lú toán-tiau: "Dwarf cichlid" nā àn-chiàu hôa-gí hàn-jī im-e̍k, èng-kai liām-chò "toán-tiau". Goân-té ê siaⁿ-tiāu ū cheng-chha (tòan-tiau).)
184

次編輯