"Sam-pan" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

→‎Tiań-sī kap chiàn-tàu: chhì ka ogg tóng-àn
In-ūi sam-pan su-iàu lī-iōng bê-khì ti̍t-chiap suh khong-khì, m̄-koh sio-phah sio-kā ê sî bô-hoat-tō͘ iōng chhùi ōaⁿ-khì, tí-sú-tio̍h khiàm-khoat [[sng-sò͘]](Eng-gí: oxygen). Só͘-í sam-pan sio-kā kah chi̍t-pòaⁿ, tio̍h-ài chiām-sî hiu-peng, siang-hong phû chiūⁿ chúi-bīn ōaⁿ-khì liáu-āu chiah koh kè-sio̍k.
[[Image:Male paradise fish fight.ogg]]
==Kau-bóe==
[[Image:Paradise Fish spawn.jpg|thumb|150px|Tú seng-liáu ê nn̄g, iû hî-kang kā nn̄g khǹg ji̍p-khì pho-siū]]
[[Image:Paradise Fish spawn with male.jpg|thumb|150px|Hî-kang pó-hō· nn̄g kap pho-sūi]]
 
[[Category:Hî]]
184

次編輯