"Sam-pan" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
→‎Kau-bóe: ka iáⁿ-phìⁿ
(phian-chi̍p toāⁿ-lo̍h)
~ →‎Kau-bóe: ka iáⁿ-phìⁿ
Sam-pan ê hî-kang ē tī chúi-bīn siōng phû-chúi-sèng ê mi̍h-kiāⁿ ([[chúi-phiô]], [[chúi-chháu]], lak-hio̍h... téng-téng) piⁿ-á thò͘ pho, kiàn-li̍p '''pho-siū''' (''bubble net'').
Pho-siū kiàn-li̍p liáu-āu, hî-kang ē hiòng hî-bó tián-sī, kiû-ài. Nā-sī hî-bó chiap-siū hî-kang, to̍h ē khai-sí chìn-hêng [[kau-bóe]] (Eng-gí: copulation).
 
Hî-kang iōng sin-khu kā hî-bó kho͘--leh, hō͘ hî-bó pàng-nn̄g. Hî-kang 1-pêng hō͘ nn̄g ū-hêng (siū-cheng), 1-pêng iōng chhùi kā nn̄g khioh--khí-lâi, khǹg ji̍p-khì pho-siū lāi-té. Jiân-āu hî-kang ē khai-sí kò͘ siū, pau-koat hî-bó chāi-lāi ê hî-á lóng bē-tàng óa-kīn.
 
Sam-pan kau-bóe ê iáⁿ-phìⁿ: [[Image:Paradise Fish Copulation.ogg]]
 
===Sêng-tióng===
184

次編輯