"Bó͘-tan-siā Sū-kiāⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

(Ū lâng lâi loān. Revert to Toakara's previous post.)
 
Chheng-kok chèng-hú siu-tio̍h siau-sit, tō phài [[Sím Pó-teng]] (沈葆楨) chò khim-chhe tāi-sîn lâi Tâi-oân chhú-lí, koh lēng-gōa phhài peng lâi Tâi-oân siú-pī.
 
 
Chit-ê sî-chūn Eng-kok kap Bí-kok lóng khai-sí kap Ji̍t-pún giâ, Ji̍t-pún in-ūi kun-sū hêng-tōng bô kài sūn-sī, choaⁿ-á phài [[Okubo Toshimichi]] (大久保利通) tī 9-go̍eh chhe 10 kàu Pak-kiaⁿ, lóng-chóng tâm-phòaⁿ 7-pái, iau-kiû Chheng-kok kā Ji̍t-pún pôe-sióng.
 
Bó-tan-siā sū-kiāⁿ hō· ji̍t-pún tit-tio̍h chiâⁿ-tōa ê lī-ek, mā hō· Ji̍t-pún tùi Tâi-oân ê iá-sim ke koh khah tōa, Chheng-kok ē-sái kóng sī liáu-kang kiam si̍h-pún, sún-sit siong-tiōng.
 
[[Category:Tâi-oân le̍k-sú]]
14,442

次編輯