"Tām-má-sek Khòng-kó͘" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

'''Tām-má-sek Khòng-kó͘ Su-jîn Iú-hān Kong-si''' (Hàn-jī: 淡馬錫控股私人有限公司; Eng-gí: ''Temasek Holdings Private Limited''), kán-ch… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
('''Tām-má-sek Khòng-kó͘ Su-jîn Iú-hān Kong-si''' (Hàn-jī: 淡馬錫控股私人有限公司; Eng-gí: ''Temasek Holdings Private Limited''), kán-ch… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
(Mò̤ chă)
11,896

次編輯