"Tām-má-sek Khòng-kó͘" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

Choán khì Temasek Holdings
('''Tām-má-sek Khòng-kó͘ Su-jîn Iú-hān Kong-si''' (Hàn-jī: 淡馬錫控股私人有限公司; Eng-gí: ''Temasek Holdings Private Limited''), kán-ch… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
(Choán khì Temasek Holdings
piau-chhiam: Sin choán-ia̍h
 
#REDIRECT[[Temasek Holdings]]
'''Tām-má-sek Khòng-kó͘ Su-jîn Iú-hān Kong-si''' ([[Hàn-jī]]: 淡馬錫控股私人有限公司; [[Eng-gí]]: ''Temasek Holdings Private Limited''), kán-chheng '''Tām-má-sek Khòng-kó͘''' ia̍h-sī '''Tām-má-sek''', sī chi̍t keng [[Sin-ka-pho]] ê tâu-chu kong-si. [[Sin-ka-pho Chèng-hú]] [[Sin-ka-pho Châi-chèng Pō͘|Châi-chèng-pō͘]] tùi i ū 100% ê kó͘-khoân. In-ūi i chū sêng-li̍p khí kàu 2004 nî 9 goe̍h kî-kan m̄-bat kong-pò͘ kòe châi-bū pò-pió, só͘-í pī jīn-ûi sī Sin-ka-pho siāng-kài sîn-pì ê khì-gia̍p chi-it. Chia̍t-chì 2019 nî 3 goe̍h 31 hō ê châi-chèng nî-tō͘, kui-nî kó͘-sek siu-ji̍p 90 ek Sin-îⁿ, 10 nî kî kó͘-pún hôe-pò-lu̍t 9%, chi̍p-thoân tâu-chu cho͘-ha̍p chóng kè-ta̍t iok 3,130 ek Sin-îⁿ (2,310 ek Bí-kim).
 
[[Category:Tām-má-sek Khòng-kó͘| ]]
[[Category:Chú-khoân châi-hù ki-kim]]
[[Category:Tâu-chu gîn-hâng]]
11,927

次編輯