"Sin-ka-pho Chóng-lí Kong-sú" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

'''Sin-ka-pho Chóng-lí Kong-sú''' (Hàn-jī: 新加坡總理公署; Eng-gí: ''Prime Minister's Office''';kán-siá '''PMO''') sī Sin-ka-pho Chèng-h… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
('''Sin-ka-pho Chóng-lí Kong-sú''' (Hàn-jī: 新加坡總理公署; Eng-gí: ''Prime Minister's Office''';kán-siá '''PMO''') sī Sin-ka-pho Chèng-h… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
(Mò̤ chă)
11,896

次編輯