"Kok-ka an-choân" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

'''Kok-ka an-choân''' (國家安全), kán-chheng '''kok-an''' (國安) í-ki̍p '''kok-hông''' (國防), hoàn-chí thàu-kòe sú-iōng keng-chè, kun-sū… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
('''Kok-ka an-choân''' (國家安全), kán-chheng '''kok-an''' (國安) í-ki̍p '''kok-hông''' (國防), hoàn-chí thàu-kòe sú-iōng keng-chè, kun-sū… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
(Mò̤ chă)
11,896

次編輯