"Sin-ka-pho Hiàn-hoat" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

'''Sin-ka-pho Kiōng-hô-kok Hiàn-hoat''' (新加坡共和國憲法) sī Sin-ka-pho ê chòe-ko hoat-lu̍t. Hiān-hêng ê hiàn-hoat tī 1965 nî 8 goe… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
('''Sin-ka-pho Kiōng-hô-kok Hiàn-hoat''' (新加坡共和國憲法) sī Sin-ka-pho ê chòe-ko hoat-lu̍t. Hiān-hêng ê hiàn-hoat tī 1965 nî 8 goe… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
(Mò̤ chă)
11,896

次編輯