"Tāi-chheng Gîn-hâng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

'''Tāi-chheng Gîn-hâng''' (大清銀行), pún-té kiò '''Tāi-chheng Hō͘-pō͘ Gîn-hâng''' (大清戶部銀行), sêng-li̍p ê chú-iàu bo̍k-tek sī ūi-t… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
('''Tāi-chheng Gîn-hâng''' (大清銀行), pún-té kiò '''Tāi-chheng Hō͘-pō͘ Gîn-hâng''' (大清戶部銀行), sêng-li̍p ê chú-iàu bo̍k-tek sī ūi-t… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
(Mò̤ chă)
11,896

次編輯