"Tiong-kok Thong-siong Gîn-hâng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

'''Tiong-kok Thong-siong Gîn-hâng''' (中國通商銀行) sī Tiong-kok-lâng chhòng-pān ê tē-it keng hiān-tāi gîn-hâng, Iû tok-pān choân-kok thi… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
('''Tiong-kok Thong-siong Gîn-hâng''' (中國通商銀行) sī Tiong-kok-lâng chhòng-pān ê tē-it keng hiān-tāi gîn-hâng, Iû tok-pān choân-kok thi… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
(Mò̤ chă)
11,896

次編輯