"Tâi-oân Chū-lâi-chúi Kong-si" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
'''Tâi-oân Chū-lâi-chúi Kó͘-hūn Iú-hān Kong-si''' (台灣自來水股份有限公司), kán-chheng '''Tâi-chúi''' (台水), sī [[Tâi-oân]] siāng tōa ê [[chúi-tō-chúi]] kiong-èng ki-koan, sī [[Tiong-hôa Bîn-kok Keng-chè-pō͘]] koán-lí ê [[kok-êng sū-gia̍p]]. Tû-liáu tōa Tâi-pak pō͘-hūn khu-he̍k kap Kim-mn̂g Má-chó͘ tē-khu sī hun-pia̍t iû [[Tâi-pak Chū-lâi-chúi Sū-gia̍p Chhù]] kap chāi-tē chū-lâi-chúi-chhiúⁿ hū-chek í-gōa, Tâi-oân tē-khu ê chúi-tō-chúi kiong-èng lóng iû Tâi-chúi hū-chek.
 
{{Tâi-oân ê kok-êng sū-gia̍p}}
 
[[Category:Tâi-oân ê kong-êng sū-gia̍p]]
11,925

次編輯