"Iōng-chiá thó-lūn:A-lú-mih" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

→‎2020
→‎Disney pages (again): 新章節
 
::Kám-siā hun-hiáng tong-chho͘--ê goân-in. In-ūi góa sī lâi-chū Sin-ka-pho, ū khó-lêng chi̍t-koah miâ-sû tī Tâi-oân sī bô thiaⁿ--kòe iah-sī chin hán kóng, góa ē-sái kòng-hiàn. --[[Iōng-chiá:Kekpot|Kekpot]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:Kekpot|thó-lūn]]) 2020-nî 3-goe̍h 10-ji̍t (Pài 2) 10:42 (UTC)
 
== Disney pages (again) ==
 
Years ago, I asked for improvement on Disney pages. They are still short. Some need fixes, like [[Cinderella (1940 nî tiān-iáⁿ)]]. Some like [[The Lion King]] are protected. Can the protection be lifted? I created a stub about [[Frozen II]] and edited [[Frozen]]. They still need improvement though. Also, I found a list, [[Disney tōng-ōe tiān-iáⁿ lia̍t-pió]], but there aren't links to it even though there should be. Do any of these movies have Chinese titles? I mean Min Nan Chinese. Do they just translate the originals or the Mandarin Chinese? [[The Fox and the Hound]] was moved to the translated title, and a few others exist with translated titles. But the majority don't have the titles translated. What's the deal with that? 2020-nî 6-goe̍h 19-ji̍t (Pài 5) 19:18 (UTC)