"Lîm-hn̂g Kang-gia̍p-khu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

'''Lîm-hn̂g Kang-gia̍p-khu''' (林園工業區) sī tī Tâi-oân Ko-hiông-chhī Lîm-hn̂g-khu lāi ê chi̍t ê í chio̍h-iû hòa-ha̍k kang… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
('''Lîm-hn̂g Kang-gia̍p-khu''' (林園工業區) sī tī Tâi-oân Ko-hiông-chhī Lîm-hn̂g-khu lāi ê chi̍t ê í chio̍h-iû hòa-ha̍k kang… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
(Mò̤ chă)
11,925

次編輯