"Keng-chè-pō͘ Kang-gia̍p-kio̍k" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

'''Keng-chè-pō͘ Kang-gia̍p-kio̍k''' (經濟部工業局), kán-chheng '''Kang-gia̍p-kio̍k''' (工業局) sī Tiong-hôa Bîn-kok Keng-chè-pō͘ só͘-sio… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
('''Keng-chè-pō͘ Kang-gia̍p-kio̍k''' (經濟部工業局), kán-chheng '''Kang-gia̍p-kio̍k''' (工業局) sī Tiong-hôa Bîn-kok Keng-chè-pō͘ só͘-sio… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
(Mò̤ chă)
11,925

次編輯