"Tâi-oân Thó͘-tē Khai-hoat Kong-si" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

'''Tâi-oân Thó͘-tē Khai-hoat Kó͘-hūn Iú-hān Kong-si''' (台灣土地開發股份有限公司), kán-chheng '''Tâi-khai''' (台開), '''Tâi-oân Thó͘-tē… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
('''Tâi-oân Thó͘-tē Khai-hoat Kó͘-hūn Iú-hān Kong-si''' (台灣土地開發股份有限公司), kán-chheng '''Tâi-khai''' (台開), '''Tâi-oân Thó͘-tē… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
(Mò̤ chă)
11,925

次編輯