"Tâi-pak Kim-iông Tōa-lâu Kong-si" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

'''Tâi-pak Kim-iông Tōa-lâu Kó͘-hūn Iú-hān Kong-si''' (Hàn-jī: 台北金融大樓股份有限公司; Eng-gí: ''Taipei Financial Center Corporation… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
('''Tâi-pak Kim-iông Tōa-lâu Kó͘-hūn Iú-hān Kong-si''' (Hàn-jī: 台北金融大樓股份有限公司; Eng-gí: ''Taipei Financial Center Corporation… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
(Mò̤ chă)
11,925

次編輯