"Chū-ha̍p-hoat" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

'''Chū-ha̍p-hoat''' sī chi̍t keng chóng-pō͘ tī Tâi-tiong-chhī ê Tâi-oân kiàn-tio̍k khì-gia̍p ho̍k-ha̍p-thé, i-ê chú-iàu sêng-oân ū '… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
('''Chū-ha̍p-hoat''' sī chi̍t keng chóng-pō͘ tī Tâi-tiong-chhī ê Tâi-oân kiàn-tio̍k khì-gia̍p ho̍k-ha̍p-thé, i-ê chú-iàu sêng-oân ū '… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
(Mò̤ chă)
11,925

次編輯