"Jī-sû" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Bot: Kā lūi-pia̍t Tan-jī thè-ōaⁿ chò Jī-sû
~ (Bot: Kā lūi-pia̍t Tan-jī thè-ōaⁿ chò Jī-sû
* [[Hêng-sò͘]] (morpheme), ē-sài ēng-lâi sán-seng ì-sù ê chòe sió tan-ūi, pún-sin bô it-tēng ū chi̍t-ê goân-chéng ì-sù.
 
[[CategoryLūi-pia̍t:Giân-gú-ha̍k]]
[[Lūi-pia̍t:Tan-jī|*]]
[[Lūi-pia̍t:Bûn-hoat]]