"Ín-jī" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Bot: Kā lūi-pia̍t Tan-jī thè-ōaⁿ chò Jī-sû
piau-chhiam: Ēng hêng-tōng pian-chi̍p tī chhiú-ki-á bāng-ia̍h kái--ê
~ (Bot: Kā lūi-pia̍t Tan-jī thè-ōaⁿ chò Jī-sû
 
{{stub}}
 
[[CategoryLūi-pia̍t:Tan-]]