"Kong-ho̍k Hiong-káng, sî-tāi kek-bēng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
'''Kong-ho̍k Hiong-káng, sî-tāi kek-bēng''' (Hàn-jī: 光復香港,時代革命), sī [[Hiong-káng]] [[Hoán-sàng-tiong Ūn-tōng]]--ê [[kháu-hō]]. Khí-thâu sī [[Hiong-káng pún-thó͘-phài]] jîn-sū, [[Pún-thó͘ Bîn-chú Chêng-soàⁿ]] (本土民主前線) chêng hoat-giân-jîn [[Liâng Thian-kî]] (梁天琦) tī 2016 nî chham-ka [[Hiong-káng Li̍p-hoat-hōe]] pó͘-soán the̍h-chhut--ê khâu-hō, āu-lâng iōng tī Hoán-sàng-tiong Ūn-tōng.<ref>{{cite web|title=從反送中到光復香港 港人啟動革命|url=https://news.ltn.com.tw/news/world/paper/1308934|publisher=[[Chū-iû sî-pò]] Tiān-chú-pò (自由時報電子報)|author=Sng Ú-chheng (孫宇青) (Pian-e̍k)|date=2019-08-07|accessdate=2020-07-09}}</ref>
 
2020 nî 7 goe̍h 2 ji̍t, Hiong-káng Te̍k-khu Chèng-hú hoat-pò͘ seng-bêng, kóng chit-ê kháu-hō tī hiān-chú-sî ū [[Hiong-káng to̍k-li̍p]] iah-sī kā Hiong-káng Te̍k-khu tùi Tiong-hôa jîn-bîn Kiōng-hô-kok hūn-khui, kái-piàn te̍k-khu--ê hoat-lu̍t tē-ūi, iah-sī tian-hok (顛覆) kok-ka chèng-koân--ê hâm-ì, ûi-hoán-tio̍h [[Hiong-káng Kok-ka An-choân-hoat]].<ref>{{cite web|title=喊「光復香港 時代革命」 港府劃紅線認定港獨|url=https://newtalk.tw/news/view/2020-07-03/430218|publisher=[[NewTalk]]|author=Lô Kok-ka (羅國嘉) (chòngChòng-ha̍p pò-tō)|date=2020-07-03|accessdate=2020-07-09}}</ref>
 
==Chham=khó==