"Pang-bô͘:In the news" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~
<!-- Siāng sin ê sin-bûn khǹg siāng téng-koân -->
[[Filetóng-àn:高雄市長總統李登輝先生玉照 (民大會實錄).jpg|80px|right]]
* [[7 goe̍h 30 ji̍t]], [[Lí Teng-hui]] ''(siōng)'' tī [[Tâi-pak Êng-bîn Chóng-pēⁿ-īⁿ]] kòe-sin, hiáng-siū 98 hòe.
* [[6 goe̍h 30 ji̍t]], [[Tiong-kok]] [[Choân-kok Jîn-bîn Tāi-piáu Tāi-hōe Siông-bū Úi-oân-hōe|Choân-kok Jîn-bîn Tāi-piáu Tāi-hoē Siông-bū Úi-oân-hoē]] thong-koè [[Hiong-káng Kok-ka An-choân Hoat]].
* [[6 goe̍h 6 ji̍t]], [[2020 nî Ko-hiông-chhī chhī-tiúⁿ pā-bián tâu-phiò|keng-koè tâu-phiò]], Ko-hiông chhī-tiúⁿ [[Hân Kok-jû]] ''(siōng)'' hō͘ pā-bián.
* [[4 goe̍h 2 ji̍t]], chêng 2019 nî khí tùi [[Tiong-kok]] [[Bú-hàn]] thoân--chut-lâi ê [[SARS-CoV-2|sin-hêng koan-chōng pēⁿ-to̍k]] thoân-jiám-pēⁿ tōa-liû-hêng tī thong-sè-kài khak-jīn ê kám-jiám jîn-sò͘ chhiau-kòe 100 bān, tang-tiong sí-bông jîn-sò͘ chhiau-kòe 5 bān.
* [[1 goe̍h 11 ji̍t]], [[2020 nî Tâi-oân chóng-thóng sóan-kí|Tiong-hoâ Bîn-kok chóng-thóng soán-kí]], [[Chhoà Eng-bûn]] tòng-soán tē 15 jīm chóng-thóng.