"Lí Teng-hui" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
|predecessor2 = [[Siā Tong-bín]]
|successor2 = [[Lí Goân-chhok]]
|birth_date = {{birth date and age|1923|1|15|df=y}}
|birth_place = {{flagicon|Ji̍t-pún}} [[Tâi-oân Ji̍t-pún sî-tāi|Ji̍t-pún léng Tâi-oân]] [[Tâi-pak-chiu]] [[Tām-chúi-kūn]] [[Sam-chi-chng]]<br>(taⁿ sio̍k {{flag|Tâi-oân}} [[Sin-pak-chhī]] [[Sam-chi-khu]])
|death_date = {{death date and age|2020|7|30|1923|1|15}}
|death_place = {{flagicon|Tâi-oân}} [[Tâi-oân]] [[Tâi-pak-chhī]] [[Pak-tâu-khu]] [[Tâi-pak Êng-bîn Chóng-pēⁿ-īⁿ]]
|death_place =
|party = [[Tiong-kok Kok-bîn Tóng]] (1971-2001)
|spouse =
|website =
}}
'''Lí Teng-hui''' (李登輝, {{bd|1923 nî|1 goe̍h 15 ji̍t|2020 nî| 7 goe̍h 30 ji̍t|}}), chhut-sì tī taⁿ [[Tâi-ôan]] [[Sin-pak-chhī]] [[Sam-chi-khu]]. I sī [[Tiong-hôa Bîn-kok]] tē-it ūi bîn-sóan ê [[chóng-thóng]]. Í-chá ê [[Ji̍t-pún]] miâ hō-chòe "Iwasato Masao" (岩里政男).
<!--siàu-liân sî-tāi... -->