"ASML" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

'''ASML Holding N.V.''' sī tī Hô-lân Veldhoven ê pòaⁿ-tō-thé chong-tì chè-chō-siong. Kong-si tông-sî tī Au-chiu kap Bí-kok NASD… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
('''ASML Holding N.V.''' sī tī Hô-lân Veldhoven ê pòaⁿ-tō-thé chong-tì chè-chō-siong. Kong-si tông-sî tī Au-chiu kap Bí-kok NASD… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
(Mò̤ chă)
11,925

次編輯