"ASML" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''ASML Holding N.V.''' sī tī Hô-lân Veldhoven ê pòaⁿ-tō-thé chong-tì chè-chō-siong. Kong-si tông-sî tī Au-chiu kap Bí-kok NASD… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
 
'''ASML Holding N.V.''' sī tī [[Hô-lân]] [[Veldhoven]] ê [[pòaⁿ-tō-thé]] chong-tì chè-chō-siong. Kong-si tông-sî tī [[Au-chiu]] kap [[Bí-kok]] [[NASDAQ]] chiūⁿ-chhī. Chiông-gia̍p oân-kang 20,000 gōa lâng. Tī sè-kài 16 ê chú-iàu kok-ka kap tē-khu ū 60 ê chú-kong-si kap seng-sán kì-tiám. ASML ê chú-iàu sán-phín sī the̍h-lâi seng-sán tōa kui-bô͘ [[chek-thé tiān-lō͘]] ê he̍k-sim chong-tì pha̍k-kng-ki. Tī sè-kài kāng lūi sán-phín tiong ū 90% ê chhī-chiàm-lu̍t, tī [[10 nāi-bí chè-têng|10 nāi-bí chiat-tiám]] í-hā ū 100% ê chhī-chiàm-lu̍t.
[[Category:ASML| ]]
[[Category:Hô-lân ê kong-si]]
11,925

次編輯