"Dominica Kiōng-hô-kok" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
piau-chhiam: Ēng hêng-tōng pian-chi̍p tī chhiú-ki-á bāng-ia̍h kái--ê
 
|government_type = [[Unitary State|Unitary]] [[presidential system|presidential]] [[republic]]
|leader_title1 = [[List of Presidents of the Dominican Republic|President]]
|leader_name1 = [[DaniloLuis MedinaAbinader]]
|leader_title2 = [[List of Vice Presidents of the Dominican Republic|Vice President]]
|leader_name2 = [[Raquel Peña]]
|legislature = [[Congress of the Dominican Republic|Congress]]
|upper_house = [[Senate of the Dominican Republic|Senate]]
37

次編輯