"Cha-bó͘" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
[[File:Tang Wei 2008.jpg|thumb|Cha-bó͘]]
 
'''Cha-bó͘''' sī [[sèng-piat]] sio̍k [[bó]] ê [[jîn-lūi]], ū-sî kóng '''lú-chú''', mā ū kóng '''lú-sèng'''. I ê tò-péng chiū sī [[cha-po͘]].
 
{{phí}}