"Se-pan-gâ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

piau-chhiam: Ēng hêng-tōng pian-chi̍p 手機仔程式的編輯 Android 應用程式編輯
piau-chhiam: Ēng hêng-tōng pian-chi̍p 手機仔程式的編輯 Android 應用程式編輯
== Gōa-pō͘ liân-kiat ==
{{Commons category|Spain}}
* [http://www.casareal.es/ SeÈs-pan-ngiā Kok-ông]
* [http://www.la-moncloa.es/ SeÈs-pan-ngiā Chèng-hú]
* [http://meteorologica.growiktionary.org El Tiempo]