"Wikipedia:Chhiū-á-kha/Chhng-khò͘ 6" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

Nā chhōe bô tiâu-ba̍k, m̄-sī èng-kai chhut-hiān 1-ê khui sin-tiâu-ba̍k ê soán-tek? Góa chit-má soah bô khoàiⁿ chit-ê kong-lêng? Kám-sī góa kì m̄-tio̍h, ah-sī kái sin ê hong-sek? Ló·-la̍t!--[[User:A-kun--a|A-kun--a]] 15:57, 2 Saⁿ-goe̍h 2006 (UTC)
:Góa m̄-chai lí kóng--ê "khui sin-tiâu-ba̍k ê soán-tek" siáⁿ-khoán. [[Che sī sin tiâu-ba̍k|Che]] m̄?? [[User:A-giâu|A-giâu]] 21:33, 2 Saⁿ-goe̍h 2006 (UTC)
::Sī lah, góa kóng--ê sī che. Góa khì khòaⁿ [[Eng-gí]] kap [[Hôa-gí]] ê Wiki, nā-sī bô chhōe-tio̍h mó· 1-ê tiâu-ba̍k, tio̍h ē ū ē-kha ê hián-sī:
<blockquote>
<big>No page with that title exists.</big><br></br>
 
You can '''[[create this article]]''' or request it.
 
*See all pages within Wikipedia that link to this article.
*See all pages that begin with this prefix.
</blockquote>
::M̄-koh lán chia chit-má ná-chhiūⁿ bô chit-ê kong-lêng?--[[User:A-kun--a|A-kun--a]] 09:55, 3 Saⁿ-goe̍h 2006 (UTC)
 
== 2006台灣維基人春聚 ==
184

次編輯