"Thó-lūn:Canada" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
==討論==
===Canada===
早期某些原住民語言也可拼作Canada ([http://en.wikipedia.org/wiki/Laurentian_language 例]),且Canada與Kanata只是轉寫方式不同 (kanata也並非嚴格的轉寫)。另外,閩南語也常用kha-ná-tah或ka-ná-tah (加奈陀)。此外,Canada是該國官方語拼法。[[User:Luuva|Luuva]] 2011-nî 3-goe̍h 25-jἰt (Pài 5) 18:49 (UTC)
 
==加奈大==