"Iōng-chiá thó-lūn:Limkianhui" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
Peng-an, Limkianhui -- minus273 [[User:221.236.84.252|221.236.84.252]] 15:00, 6 Aug 2004 (UTC)
 
Chin hoaⁿ-hí lí lâi Holopedia kap Wikipedia! Chhiáⁿ siá khah-chōe bûn-chiuⁿ, iā-sī kā bûn-chiuⁿ kái kah khah hó--leh! -- [[User:Kaihsu|Kaihsu]] 13:49, 16 Jul 2004 (UTC)
 
匿名使用者