"Io (oē-chheⁿ)" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
(機器人: 自動匯入頁面)
 
[[File:Io highest resolution true color.jpg|thumb|Io]]
 
'''Io''' sī [[Bo̍k-chheⁿ]] 63-ê khak-tēng ê [[oē-chheⁿ]] chi it.