"Chiong-boa̍t ê Izetta" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~
 
12
|}
{{Nihongo|'''''Chiong-boa̍t ê Izetta'''''|終末のイゼッタ|Shūmatsu no Izetta|lit. ''Izetta of the End'', also transcribedchoán-siá aschò ''Izetta, Die Letzte Hexe''}} (<span style="color:#555;"><span class="t_nihongo_kanji" lang="ja">終末のイゼッタ</span><span class="t_nihongo_comma" style="display:none">,</span> ''<span class="t_nihongo_romaji"><span title="Rômaji (Lô-má-jī)">Shūmatsu no Izetta</span></span>''<span class="t_nihongo_help noprint">[[:en:Help:Japanese|<span class="t_nihongo_icon" style="font: bold 80% sans-serif; text-decoration:none;padding:0 .1em;"><sup>?</sup></span>]]</span>, lit. ''Izetta of the End'', also transcribed as ''Izetta, Die Letzte Hexe''</span>) sī 2016 nî Ji̍t-pún [[kî-hoàn]] tōng-ōe hē-lia̍t. I tī 2016 nî 6 goe̍h chhe-cha̍p khai-sí koan-hong bāng-chām kap hòng-sàng chi̍t-ki iáⁿ-phìⁿ.<ref>{{cite web|title=Shūmatsu no Izetta Original Anime Project Announced in Video|url=http://www.animenewsnetwork.com/news/2016-06-10/shumatsu-no-izetta-original-anime-project-announced-in-video/.103072|publisher=[[Anime News Network]]|accessdate=June 10, 2016|date=June 10, 2016}}</ref> Chit-ê hē-lia̍t iû Ajia-do Animation Works chè-chok,  Masaya Fujimori tō-ián, ùi 2016 nî 10 goe̍h chhe-it kàu<ref>{{cite web|url=http://www.animenewsnetwork.com/news/2016-07-01/shumatsu-no-izetta-original-anime-2nd-promo-reveals-october-premiere/.103860|title=Shūmatsu no Izetta Original Anime's 2nd Promo Reveals October Premiere|publisher=[[Anime News Network]]|date=July 1, 2016|accessdate=July 1, 2016}}</ref><ref>{{cite web|url=http://www.animenewsnetwork.com/daily-briefs/2016-08-26/shumatsu-no-izetta-original-tv-anime-premieres-on-october-1/.105792|title=Shūmatsu no Izetta Original TV Anime Premieres on October 1|date=August 26, 2016|publisher=[[Anime News Network]]|accessdate=August 26, 2016}}</ref> 12 goe̍h 17 ji̍t hòng-sàng.
 
== Tāi-kong ==