"Thó-lūn:Tiong-hoâ Bîn-kok" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
無編輯摘要
~ →‎行政
~
|}
 
現代的'''中華民國'''是統治[[臺灣]]島、[[澎湖]]、[[金門]]、[[媽祖島]]佮附近的小島的政治體,中華民國的[[政府]]主張(人因)代表一个[[國家]],毋過世界大部份的國家毋承認,部份[[臺灣獨立運動]]的理論家嘛否定這个主張。
 
總統:[[馬英九]]
=== 名稱 ===
----
西方的媒體較濟共"臺灣"當做"中華民國"的同義詞,啊"[[中國]]"當做是[[中華人民共和國]]的簡稱,中華民國的媒體佮政府嘛共"臺灣","中華民國" 當做相(相同),siāng,不而過干焦有部份媒體叫"中華人民共和國"做"中國",佇[[冷戰]]時代,中華民國嘛號做"自由中國"。
 
佇國際領域,中華民國定定不得已用其他的名稱,包括''Chinese Taipei'' (中華臺北),[[世界貿易組織]]用''Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu'' ("臺澎金馬獨立關稅領域")。
=== 行政 ===
----
中華民國的行政體制實際管轄二个[[省]]佮个[[直轄市]]:
 
* [[臺灣省]]
7,163

次編輯