"Selena" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~ ({{DEFAULTSORT:Selena}})
piau-chhiam: Ēng hêng-tōng pian-chi̍p 手機仔程式的編輯 Android 應用程式編輯
[[File:Selena Signature.png|thumb|莎麗娜簽名]]
'''Selena''' ('''{{lang|es|Selena Quintanilla Pérez}}''', [[1971-nî]] 4-gue̍h 16-ji̍t - [[1995-nî]] 3-gue̍h 31-ji̍t), [[Bí-kok]]-tsi̍k [[Be̍k-se-ko]]-ì ê ū-miâ liû-hîng cha-bó͘ [[koa-chhiú]].
I tshut-seⁿ tī [[Bí-kok]] [[Tik-tsiu]] ê Selena.
1

次編輯