"Napoléon 1-sè" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (bot siu-kái: rm:Napoleun Bonaparte
 
Napoleon ê sè-le̍k khòng-chè liáu [[Sūi-sū]], [[Se-pan-gâ]], kap kin-á-jit ê [[Tek-kok]] chham [[Italia]] tē-khu. Napoleon tī [[1812 nî]] ji̍p-chhim [[Lō͘-se-a]] sit-pāi, āu-lâi nńg-kìm tī [[Elba|Elba-tó]], jî-chhiáⁿ cháu-thoat chhut-lâi, tī [[1815 nî]] ê [[Waterloo Chiàn-ia̍h]] koh-chài pāi-chiàn. Chòe-āu tī [[Saint Helena|Saint Helena-tó]] lāu-khì.
 
==Siong-koan==
* [[Napoléon chiàn-cheng]]
 
[[Category:Hoat-kok kun-chú]]