"Napoléon Chiàn-cheng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
'''Napoléon Chiàn-cheng''' sī 1803 nî kàu 1815 nî kî-kan, [[Liân-hāp Ông-kok]], [[Tang-kok]], [[Lō͘-se-a]] kap [[Preußen Ông-kok]] téng kok-ka liân-ha̍p hiòng [[Napoléon 1-sè|Napoléon]] ê [[Hoat-kok]] kap i-ê bêng-kok só͘ hoat-tōng ê chiàn-cheng
 
Siōng-boé Napoléon tī 1815 nî 6 goe̍h 18, Napoléon tīùi [[Waterloo]] chiàn-pāi sit-sè.
 
{{stub}}