"Ti̍t-hat-chhī" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
'''Ti̍t-hat-chhī''' sī chi̍t-khóan [[hêng-chèng-khu]], tī [[Tiong-hôa Bîn-kok]], [[Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok]] chham [[Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok]] sú-iōng. Chi̍t-kóa Kî-thaⁿ [[kok-ka]] ê hêng-chèng-khu ê khu-miâ, tī hoan-e̍k ê sî-chūn mā-ē hoan-chò "Ti̍t-hat-chhī".
 
==Tiong-hôa Bîn-kok Tâi-oân ê ti̍t-hat-chhī==
[[Tiong-hoâ Bîn-kok]] [[Tâi-oân]] hiān-sî ū 5 ê ti̍t-hat-chhī:
{| class=wikitable align=center
!Tē-tô͘!!Sò͘!!Miâ!![[Hàn-jī]]!![[Eng-gí]]!!width=50|Ìn-á!![[Jîn-kháu]]!![[Bīn-chek]] (km²)!!kái-chè sî-kan
|-
!rowspan=5 width=250|<div style="position: relative;">[[File:Subdivision types of the Republic of China (2010).svg|250px]]
{{Image label|x=100|y=257|text=1}}{{Image label|x=204|y=53|text=2}}{{Image label|x=98|y=220|text=3}}{{Image label|x=207|y=35|text=4}}{{Image label|x=135|y=117|text=5}}</div>
|bgcolor=#f5c3c4 align=center height="58.83"|'''1''' ||[[Ko-hiông-chhī]]|| align=center|{{lang|zh-tw|高雄市}}||Kaohsiung City
|align=center| [[File:Kaohsiung City Seal 2010.svg|center|30x30px]] || align=right|2,769,072 || align=right|2,946.2527 ||Jul. 1, 1979
|-
|bgcolor=#f5c3c4 align=center height="58.83"|'''2''' ||[[Sin-pak-chhī]] ||align=center|{{lang|zh-tw|新北市}}||New Taipei City
|align=center| [[File:New Taipei City seal.png|center|30x30px]] ||align=right|3,849,492||align=right|2,052.5667 ||Dec. 25, 2010
|-
|bgcolor=#f5c3c4 align=center height="58.83"|'''3''' ||[[Tâi-lâm-chhī]] || align=center|{{lang|zh-tw|臺南市}}||Tainan City
|align=center| [[File:Tainanciry seal.svg|center|30x30px]] ||align=right|1,873,681 || align=right|2,191.6531 ||Dec. 25, 2010
|-
|bgcolor=#f5c3c4 align=center height="58.83"|'''4''' ||[[Tâi-pak-chhī]] ||align=center|{{lang|zh-tw|臺北市}}||Taipei City
|align=center| [[Image:Taipei City seal.svg|center|30x30px]] || align=right|2,622,933 ||align=right|271.7997 ||Jul. 1, 1967
|-
|bgcolor=#f5c3c4 align=center height="58.83"|'''5''' ||[[Tâi-tiong-chhī]] ||align=center|{{lang|zh-tw|臺中市}}||Taichung City
|align=center| ||align=right|2,629,323 || align=right|2,214.8968 ||Dec. 25, 2010
|}
*[[2010 nî Tâi-oân hêng-chèng-khu tiâu-chéng]]
 
==Chham-khó hāng-bo̍k==
*[[Ti̍t-hat-chhī (Tiong-hôa Bîn-kok)]]
*[[Ti̍t-hat-chhī (Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok)]]
*[[Ti̍t-hat-chhī (Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok)]]
匿名使用者