"Ē-mn̂g-im Sin Jī-tián" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

right|350px|thumb|Sin kū pán ê Ē-mn̂g-im Sin Jī-tián '''Ē-mn̂g-im Sin Jī-tián''' (Hàn-jī: 廈門音新字典), goân-bûn ti̍t-e̍k… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
 
== Le̍k-sú ==
1913 nî chhut-pán, chho͘-pán iû Yokohama Hok-im Ìn-soat Tu-sek Hōe-siā ìn-soat, Tâi-lâm [[Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò|Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò Siā]] hoat-hêng 1,000 chheh.<ref name="Lōa Éng-siông">[http://www.laijohn.com/BOOK1/032.htm Sú-ōe 032 Ē-mn̂g-im Sin Jī-tián]</ref> 1923 nî 7 goe̍h, tē-jī pán iû [[Pa-khek-lé]] bo̍k-su kàm-ìn, tī Yokohama ìn-soat ê sî tú-tio̍h 1923 nî 9 goe̍h chhe 1 ê [[Koan-tang Tōa Tē-tāng]], ìn hó-sè ê 1,500 pún choân-pō͘ sio-tiāu, chí-hó kái tī [[Siōng-hái]] Siong-bū Ìn-su Koán têng ìn 1,000 pún, tī 1924 nî 8 goe̍h hoat-hêng. 1933 nî 8 goe̍h koh-chài hoat-hêng tē-sì pán 3,000 pún.
 
Kui pún chheh chi̍t khai-sí siu-lio̍k iok 15,000 jī, tāi-seng cheng-pó͘ ê sin-jī tōa-pō͘-hūn sī [[hòa-ha̍k goân-sò͘]], tùi kho-ha̍k siá-chok ū pang-cho͘. Bóe-á jī-tián it-ti̍t chài-pán, mā ū sió-kóa cheng-pó͘, chhin-chhiūⁿ "kán-siá jī e tiah-iàu" kap "Hàn-jī ê bo̍k-lio̍k" téng. Chit pún chheh sī Tâi-oân chit-má siāng thong-hêng ê [[Pe̍h-ōe-jī]] sû-tián chi-it, kàu 1997 nî ûi-chí í-keng hoan-ìn 19 pán.<ref name="Tiuⁿ Pîn-seng">[http://www2.twl.ncku.edu.tw/~uibun/act/2004/conf/poj/chuliau/lunbun/33%20tiunn-iok-jin.pdf Kam Ûi-lîm Ē-mn̂g-im Sin Jī-tián kap Táⁿ-má-jī Ē-mn̂g-im ê Jī-tián ê im-hē pí-kàu kap kî siong-koan būn-tê]</ref>
 
== Lōe-iông kap pian-pâi ==
11,925

次編輯