"Ē-mn̂g-im Sin Jī-tián" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

 
Kui pún chheh chi̍t khai-sí siu-lio̍k iok 15,000 jī, tāi-seng cheng-pó͘ ê sin-jī tōa-pō͘-hūn sī [[hòa-ha̍k goân-sò͘]], tùi kho-ha̍k siá-chok ū pang-cho͘. Bóe-á jī-tián it-ti̍t chài-pán, mā ū sió-kóa cheng-pó͘, chhin-chhiūⁿ "kán-siá jī e tiah-iàu" kap "Hàn-jī ê bo̍k-lio̍k" téng. Chit pún chheh sī Tâi-oân chit-má siāng thong-hêng ê [[Pe̍h-ōe-jī]] sû-tián chi-it, kàu 1997 nî ûi-chí í-keng hoan-ìn 19 pán.<ref name="Tiuⁿ Pîn-seng">[http://www2.twl.ncku.edu.tw/~uibun/act/2004/conf/poj/chuliau/lunbun/33%20tiunn-iok-jin.pdf Kam Ûi-lîm ''Ē-mn̂g-im Sin Jī-tián'' kap Táⁿ-má-jī ''Ē-mn̂g-im ê Jī-tián'' ê im-hē pí-kàu kap kî siong-koan būn-tê]</ref>
 
Tiān-náu phah-jī pâi-pán ê Kam Ûi-lîm Tâi-gú Jī-tián tī 2009 nî 3 goe̍h chhut-pán.
 
== Lōe-iông kap pian-pâi ==
11,925

次編輯