"Ē-mn̂g-im Sin Jī-tián" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

 
== Chok-chiá kap pōe-kéng ==
Kam Ûi-lîm (William Campbell) bo̍k-su tī [[So͘-kat-lân]] ê [[Glasgow]] chhut-sì. 30 hòe lâi-kàu [[Tâi-oân]], í [[Tâi-lâm]] chò ki-tē khai-sí soan-kàu, chêng-āu 46 tang (1871 nî kàu 1917 nî), ùi lâm-pō͘ ê Pi-thâu ([[Hōng-soaⁿ]]) káu pak-pō͘ ê [[Tām-chúi]], tang-pō͘ kàu [[Kat-má-lân-thiaⁿ|Kat-má-lân]], m̄ khì kòe gōa-tó ê [[Phêⁿ-ô͘]]. I ē-hiáu kóng [[Eng-gí]], [[Tâi-oân-ōe]], [[Ji̍t-pún-ōe]] kap [[Hô-lân-gí|Hô-lân-ōe]].
 
Kam bo̍k-su tī jī-tián ê thâu-sū kóng: "Góa sì-cha̍p gōa nî chêng, kàu Tâi-oân ê sî, lóng bô chit-hō ê jī-tián, iā lóng bô chai-iáⁿ ê sian-siⁿ tī-leh; só͘-í góa kín lâi chhut-la̍t, tōa ǹg-bāng che jī-tián ōe pang-cho͘ chōe-chōe lâng bat jī chiah khah ōe hiáu chīn pún-hūn." Hia̍p-cho͘ Kam bo̍k-su chò pian-siu khang-khòe ê lâng ū Tâi-lâm Kàu-hōe ê ha̍k-seng [[Lîm Kím-seng]] (林錦生) hū-chek tha̍k-im ki-chhó͘ ê pō͘-hūn, lūi-chi̍p kāng im bô kāng jī ê Hàn-jī; í-ki̍p [[Tân Tōa-lô]] (陳大鑼) chiap-sio̍k hia̍p-cho͘ jī-tián kái-gī, chéng-pian kap kàu-chèng, hō͘ jī-tián tī 1913 nî sūn-lī chhut-pán.
 
== Le̍k-sú ==
11,925

次編輯