"Ē-mn̂g-im Sin Jī-tián" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

 
 
== Chok-chiá kap pōe-kéng ==
Kam Ûi-lîm (William Campbell) bo̍k-su tī [[So͘-kat-lân]] ê [[Glasgow]] chhut-sì. 30 hòe lâi-kàu [[Tâi-oân]], í [[Tâi-lâm]] chò ki-tē khai-sí soan-kàu, chêng-āu 46 tang (1871 nî kàu 1917 nî), ùi lâm-pō͘ ê Pi-thâu ([[Hōng-soaⁿ]]) káukàu pak-pō͘ ê [[Tām-chúi]], tang-pō͘ kàu [[Kat-má-lân-thiaⁿ|Kat-má-lân]], mā bat khì kòe gōa-tó ê [[Phêⁿ-ô͘]]. I ē-hiáu kóng [[Eng-gí]], [[Tâi-oân-ōe]], [[Ji̍t-pún-ōe]] kap [[Hô-lân-gí|Hô-lân-ōe]].
 
Kam bo̍k-su tī jī-tián ê thâu-sū kóng: "Góa sì-cha̍p gōa nî chêng, kàu Tâi-oân ê sî, lóng bô chit-hō ê jī-tián, iā lóng bô chai-iáⁿ ê sian-siⁿ tī-leh; só͘-í góa kín lâi chhut-la̍t, tōa ǹg-bāng che jī-tián ōe pang-cho͘ chōe-chōe lâng bat jī chiah khah ōe hiáu chīn pún-hūn." Hia̍p-cho͘chō͘ Kam bo̍k-su chò pian-siu khang-khòe ê lâng ū Tâi-lâm Kàu-hōe ê ha̍k-seng [[Lîm Kím-seng]] (林錦生) hū-chek tha̍k-im ki-chhó͘ ê pō͘-hūn, lūi-chi̍p kāng im bô kāng jī ê Hàn-jī; í-ki̍p [[Tân Tōa-lô]] (陳大鑼) chiap-sio̍k hia̍p-cho͘ jī-tián kái-gī, chéng-pian kap kàu-chèng, hō͘ jī-tián tī 1913 nî sūn-lī chhut-pán.
 
Jī-tián khí-chho͘ siu-lio̍k io̍k 15,000 jī, Hàn-jī chú-iàu sī ùi ''[[Khong-hi Jī-tián]]'' kap ''[[Lūi-chi̍p Ngá-sio̍k-thong Si̍p-ngó͘-im]]'' soán-chhut. Lēng-gōa koh chham-khó Se-iûⁿ-lâng só͘ siá ê Hàn-jī jī-tián kap tù-chok, chhin-chhiūⁿ [[Má-lé-sùn]] ê ''[[Hôa-Eng Jī-tián]]'' (1824), [[Walter Henry Medhurst|Be̍h-to͘-su]] ê ''[[Hok-kiàn Hong-giân Jī-tián]]'' (1837), [[Samuel Wells Williams|Ōe-sam-ùi]] ê ''[[Eng-Hôa Hun-ūn Choat-iàu]]'' (1856), [[Herbert Allen Giles|Te̍k-lí-su]] ê ''Hôa-Eng Jī-tián'' (1892), [[Táⁿ-má-jī]] ê ''[[Ē-mn̂g-im Jī-tián]]'' (1894), [[Má-kai|Kai-jōe-lí]] ê ''[[Tiong-Se Jī-tián]]'' (1893) kap [[Be̍h-ka-ô͘]] ê ''[[Eng-Hā S-tián]]'' (1883) téng.
 
Im-hē sī chhái-chhú Chìn-chiu ([[Choân-chiu]]), [[Chiang-chiu]], [[Tâi-oân]] só͘ thong-hêng ê tē-hng khiuⁿ. Ū chham-khó Chiang-chiu ê [[si̍p-ngó͘-im]], ín-iōng i só͘ lia̍t ê pún-jī kap hùn-iōng-jī. Tī Tâi-lâm pian-siu, in-ūi cho͘chō͘-chhiú sī Lîm Kím-seng kap Tân Tō-lô, só͘-í khah óa Tâi-lâm
chāi-tē ê khiuⁿ-kháu.
 
11,925

次編輯