"Lūi-chi̍p Ngá-sio̍k-thong Si̍p-ngó͘-im" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Lūi-chi̍p Ngá-sio̍k-thong Si̍p-ngó͘-im''' (Hàn-jī: 彙集雅俗通十五音) sī 1818 nî Siā Siù-lâm pian-choān sêng ê chi̍t phō í [… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
 
'''Lūi-chi̍p Ngá-sio̍k-thong Si̍p-ngó͘-im''' ([[Hàn-jī]]: 彙集雅俗通十五音) sī [[1818 nî]] [[Siā Siù-lâm]] pian-choān sêng ê chi̍t phō í [[Chiang-chiu-ōe]] ûi-chú ê [[Bân-lâm-gí]] im-ūn-ha̍k ê chheh, bóe-á [[Gân Kím-hôa]] koh tī [[1869 nî]] khek-pán ìn-hêng. I chhái-iōng âng kap o͘ nn̄g sek ìn-soat, koh kiò-chò '''Âng-jī Si̍p-ngó͘-im''' (紅字十五音), mā kiò-chò '''Cheng-chù Ngá-sio̍k-thong Si̍p-ngó͘-im''' (增註雅俗通十五音). I-ê lōe-iông í [[ūn-bó]] gō͘-cha̍p jī chò keng, í [[siaⁿ-bó]] cha̍p-gō͘ im ûi hūi, chài í [[siaⁿ-tiāu]] peh im koàn-chhoan tī tiong-kan. Tī [[Tâi-oân]] sú-iōng lūi-sū khiuⁿ-kháu ê tē-khu ū [[Gî-lân]], [[Thô-hn̂g]], [[Ka-gī]] [[Sin-káng-hiong (Ka-gī-koān)|Sin-káng]] téng só͘-chāi.
 
[[Category:Bân-lâm-gí im-ūn-ha̍k ê chheh]]
11,925

次編輯