"Hā Eng Tōa Sû-tián" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

'''Hā-Eng Tōa Sû-tián''' (Eng-gí: ''Chinese English dictionary of Vernacular or Spoken Language of Amoy, with the principal variations of the Chang chew and… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
('''Hā-Eng Tōa Sû-tián''' (Eng-gí: ''Chinese English dictionary of Vernacular or Spoken Language of Amoy, with the principal variations of the Chang chew and… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
(Mò̤ chă)
11,925

次編輯