"Hā Eng Tōa Sû-tián" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (Sunshine678 sóa Hā-Eng Tōa Sû-tián chit ia̍h khì Hā Eng Tōa Sû-tián
'''Hā- Eng Tōa Sû-tián''' ([[Eng-gí]]: ''Chinese English dictionary of Vernacular or Spoken Language of Amoy, with the principal variations of the Chang chew and Chin chew dialects'') sī chi̍t phō 19 sè-kí hoat-hêng ê [[Bân-lâm-gí]] [[Ē-mn̂g-ōe]] kap [[Eng-gí]] ê [[sû-tián]], iû [[So͘-kat-lân]] [[Tiúⁿ-ló Kàu-hōe]] thoân-kàu-sū [[Tō͘-ka-tek]] pian-choān.
 
Chit pún chheh sī tē-it phō Ē-mn̂g-ōe kap Eng-gí ê sû-tián, kui pún chheh ēng [[Lô-má-jī]] piau-im, bô Hàn-jī. Tû-liáu Ē-mn̂g-ōe í-gōa, mā chí-chhut liáu [[Choân-chiu-ōe]], [[Chiang-chiu-ōe]] kap Ē-mn̂g-ōe ê chha-pia̍t.
11,925

次編輯