"Au-chiu Liân-bêng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
*{{flagcountry|Spain}} (1986) €
*{{flagcountry|Sweden}} (1995)
*{{flagcountry|United Kingdom}} (1973) 2020 nî thoat-; ''koh khoàⁿ [[2016 nî Liân-ha̍p Ông-kok thoat-lî Au-chiu Liân-bêng kong-bîn tâu-phiò]]''
 
== Siong-koan ê bûn-chiuⁿ ==