"Tang-lâm-a Kok-ka Cho͘-ha̍p" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
無編輯摘要
~
~
 
 
== Le̍k-sú ==
Tang-lâm-a Kok-ka Cho·Cho͘-ha̍p sī 1967 nî 8 go̍eh 8 hō tī [[Bangkok]] khí-chō--ê. Chi̍t-khai-sí ê 5 ê hōe-ôan-kok ū [[Ìn-nî]], [[Má-lâi-se-a]], [[Hui-li̍p-pin]], [[Sin-ka-pho]] kap [[Thài-kok]]. Tang-lâm-a Kok-ka Cho͘-ha̍p chêng-kàu-taⁿ í-keng ū 10 ê hōe-ôan-kok.
 
== Hōe-ôan-kok ==